کانال اطلاع رسانی از تخفیفات
عضویت

سرویس ها

خدمات رایگان
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
310 🎁فالوور [ ویژه کاربران سایت ] [ کاملا رایگان ] توضیحات 5,600  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,600  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,600  تومان )
30/20 فعال
⚠️قوانین و توضیحات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
259 📚محتوا توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
پکیج فالوور ایرانی واقعی ضمانت دار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
321 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 230,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (215,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (220,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (225,000  تومان )
1000/1000 فعال
323 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 330,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (315,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (320,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (325,000  تومان )
1000/1000 فعال
324 پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی) توضیحات 430,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (415,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (420,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (425,000  تومان )
1000/1000 فعال
325 پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی) توضیحات 530,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (515,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (520,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (525,000  تومان )
1000/1000 فعال
پکیج های اختصاصی گلد فالوور (به صرفه ترین )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
188 پکیج طلایی(فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (32,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (33,500  تومان )
1000/1000 فعال
189 پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (52,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (53,500  تومان )
1000/1000 فعال
190 پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (72,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (73,500  تومان )
1000/1000 فعال
192 پکیج اختصاصی گلد فالوور توضیحات 115,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (102,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (113,500  تومان )
1000/1000 فعال
👤- فالوور فیک | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
265 فالوور فیک l سرور افرا 💎🔥🎁⭐ توضیحات 3,600  تومان 5000/10 فعال
279 فالوور ویژه گلد فالوور توضیحات 4,500  تومان 50000/10 فعال
👤- فالوور میکس | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
263 🔥فالوور میکس ایرانی سرور سرباز [ 50 کا در روز ] [ 20% هدیه ] [ آنی ] توضیحات 6,500  تومان 100000/10 فعال
31 فالوور اقتصادی اینستاگرام مقرون به صرفه و ارزان (به همراه 60% هدیه )⚡️ توضیحات 7,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,900  تومان )
1000000/100 فعال
255 🔥فالوور میکس ایرانی سرور فایر [ 2 - 5 کا در روز ] [ 20% هدیه ] [ آنی ] توضیحات 7,100  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,700  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,900  تومان )
100000/10 فعال
320 🚀فالوور سرور یوز [ 5الی 20 کا در روز ] [ ریزش کم ] توضیحات 8,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (7,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (7,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (7,800  تومان )
500000/200 فعال
264 فالوور ایرانی l سرور فراز 💎🔥🎁⭐(سرعت 200کا روزانه) توضیحات 8,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,400  تومان )
1000000/100 فعال
307 فالوور واقعی | اختصاصی گلد فالوور (پرسرعت + 10 درصد هدیه) ⭐🔥🚀💎 توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
100000/10 فعال
👤- فالوور ایرانی | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
52 فالوور ویژه ایرانی الماس | اختصاصی ⚡️ توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
10000/100 فعال
328 فالوور فول ایرانی [ گلد ] [ 20 - 50 کا در روز ] توضیحات 23,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (22,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (22,500  تومان )
200000/100 فعال
330 فالوور فول ایرانی واقعی پاپ درحد عالی😍 توضیحات 29,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (26,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (28,000  تومان )
5000/100 فعال
124 فالوور vip تمام ایرانی⚜سرعت بالا ظرفیت50کا به بالا لایک زن❤ توضیحات 30,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,000  تومان )
30000/100 فعال
391 فالوور ایرانی آلفاپلاس [فول ایرانی] [اختصاصی] 💎❤ توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (33,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,500  تومان )
100000/500 فعال
298 فالوور ایرانی VIP [فول ایرانی] [اختصاصی]💎🔥 توضیحات 41,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (37,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (39,000  تومان )
10000/100 فعال
299 فالوور ایرانی ویژه [درحد پاپ آپ] 💎⚡️🔥 توضیحات 90,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (87,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (88,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (89,000  تومان )
200000/50 فعال
👤- فالوور بدون ریزش | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
267 فالوور صفر در صد ریزش(سرعت بالا) توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (14,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,500  تومان )
100000/100 فعال
278 فالوور بدون ریزش (جبران ریزش 365 روز) اختصاصی گلد فالوور توضیحات 17,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
1000000/10 فعال
لایک پست اینستاگرام ❤️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
296 ❤لایک میکس [ 1 - 10 کا در روز ] ریزش بسیار کم توضیحات 1,250  تومان 25000/10 فعال
112 لایک میکس سرعت بالا موشک | آنی ⚡️ توضیحات 1,700  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,600  تومان )
50000/10 فعال
297 ❤لایک میکس [ 100 کا در روز ] [ ریزش بسیار کم ] توضیحات 2,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,900  تومان )
50000/50 فعال
56 لایک 99درصد ایرانی | 20% هدیه ⚡️(مناسب اکسپلور) توضیحات 10,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (10,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (10,400  تومان )
5000/100 فعال
306 لایک vip فول ایرانی مناسب اکسپلور (پیشنهادی) توضیحات 12,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,500  تومان )
30000/50 فعال
234 لایک فول ایرانی | 20% هدیه ⚡️💎💥 توضیحات 12,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (11,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (12,000  تومان )
20000/50 فعال
252 لایک اسپید فول ایرانی [سرعت تا 50 کا] [کیفیت عالی] 💎❤ توضیحات 13,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,400  تومان )
200000/50 فعال
26 لایک اکسپلور بلک فول ایرانی | اختصاصی - آنی ⚡️ توضیحات 16,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,000  تومان )
500000/50 فعال
308 لایک پاپ اپ اکانت فعال ایرانی ( اکسپلور) (اختصاصی)😍 توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (18,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,500  تومان )
10000/100 فعال
تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
266 تبلیغ پیج شما در 100 پیج واقعی توضیحات 300,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (230,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (250,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (275,000  تومان )
1000/1000 فعال
ویو و بازدید پست اینستاگرام ⚡⚡⚡
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
236 بازدید پست سرور ارزان | سرعت خوب توضیحات 180  تومان 1000000000/100 فعال
295 📺بازدید پست [ P - TV - REEL ] توضیحات 200  تومان 10000000/100 فعال
254 بازدید ویدئو [ + ریل و تی وی | 1 میلیون در روز ] توضیحات 250  تومان 10000000/100 فعال
8 ویو پست ارزان ایرانی | سرور 1 💛 توضیحات 600  تومان 500000000/50 فعال
10 ویو پست اینستاگرام ایرانی | پرسرعت - ویژه⚡️ توضیحات 800  تومان 5000000/100 فعال
خدمات اکسپلور اینستاگرام ?
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
81 سیو پست اینستاگرام | آنی توضیحات 500  تومان 50000/20 فعال
78 ریچ - ایمپرشن پست - پروفایل ویزیت | اختصاصی ⚡️?? توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
5000000/100 فعال
80 پروفایل ویزیت | آنی و پرسرعت ⚡️?? توضیحات 4,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,800  تومان )
5000000/100 فعال
28 📊بازدید پروفایل [ از طریق پست ] [ 30 - 100 کا در روز ] توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,500  تومان )
500000/10 فعال
142 Shares (اشتراک گذاری) پست ⭐️ توضیحات 6,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,800  تومان )
5000000/100 فعال
سرویسهای استوری اینستاگرام ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
86 بازدید استوری [ تمام استوری ها ] | 10% هدیه | 100 کا در روز توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,400  تومان )
400000/100 فعال
242 بازدید استوری [ تمام استوری ها ] | 10% هدیه | 200 کا در روز توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,500  تومان )
200000/100 فعال
238 👁بازدید استوری + لایک اینستاگرام [ 5 کا در ساعت ] توضیحات 15,000  تومان 5000/50 فعال
382 ❣ویو هایلایت (highlight) [ آنی ] توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
300000/20 فعال
383 ⏰پاسخ به کوییز [ 4 گزینه ای ] توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (157,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (158,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (159,000  تومان )
10000/10 فعال
خدمات اینستاگرام کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
63 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص😍 توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
170/5 فعال
64 مجموعه کامنت تبریک عمومی توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
80/5 فعال
65 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
149/5 فعال
66 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی✋ توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
82/5 فعال
67 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (15,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (16,500  تومان )
86/5 فعال
68 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب توضیحات 17,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (15,500  تومان )
130/5 فعال
69 کامنت دلخواه / کیفیت عالی / سرعت مناسب❤️ توضیحات 18,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,000  تومان )
5000/10 فعال
👫- خدمات با تفکیک جنسیت | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
256 👩لایک میکس خانم [ 30 کا در روز ] [ بدون ریزش ] توضیحات 3,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (2,900  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,100  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,300  تومان )
10000/20 فعال
249 بازدید تمام استوری ها پروفایل خانم [ کیفیت عالی | 50 کا در روز ] توضیحات 5,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (4,300  تومان )
نمایندگی نقره ای: (4,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (4,700  تومان )
10000/10 فعال
257 👩فالوور میکس ایرانی [ پروفایل خانم ] [ 5 - 30 کا در روز ] [ 20% هدیه ] [ آنی ] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
200000/50 فعال
🔥 سایر خدمات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
381 ❣منشن اینستاگرام [ امکان درج یوزرنیم ] توضیحات 190,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (187,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (188,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (189,000  تومان )
50000/2000 فعال
380 ⛔ریپورت پیج اینستاگرام [ مسدودی ] توضیحات 260,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (257,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (258,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (259,000  تومان )
100000/1000 فعال
فالوور کلاب هاوس (ClubHouse) 👋🏻
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
3 💎 فالوور کلاوب هاوس | سرعتی توضیحات 225,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (222,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (223,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (224,000  تومان )
1000/1000 فعال
ممبر کلاب در کلاب هاوس (ClubHouse) 👋🏻
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
وزیتور روم کلاب هاوس (ClubHouse) 👋🏻
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات لایو زنده اینستاگرام ( LIVE )
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
واتس اپ
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
☢خدمات آپارات aparat
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
141 ویــــــــــــو VIP فوق ارزون ? [ انحصاری ] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
1000000/1000 فعال
140 لایــــــــــ?ـــــــــک آپارات توضیحات 31,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (28,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (29,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (30,000  تومان )
20000/200 فعال
139 کامنت ویدیو آپارات | باکیفیت توضیحات 45,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (42,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (43,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,000  تومان )
20000/100 فعال
137 دنبال‌کننده آپارات توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
20000/100 فعال
پلی اسپاتیفای 🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
194 افزایش پلی معمولی توضیحات 25,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (21,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (23,000  تومان )
10000000/1000 فعال
195 افزایش پلی پریمیوم توضیحات 30,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,000  تومان )
1000000/1000 فعال
فالوور اسپاتیفای 🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
198 خرید Spotify دنبال کنندگان توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (33,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,000  تومان )
100000/20 فعال
ذخیره آهنگ اسپاتیفای 🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
199 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور2 توضیحات 62,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (55,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (57,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (59,000  تومان )
100000/100 فعال
200 افزایش ذخیره آهنگ و آلبوم آهنگ سرور1 توضیحات 310,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (299,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (302,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (305,000  تومان )
1000000/100 فعال
سرچ آهنگ اسپاتیفای🟢
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
201 افزایش سرچ آهنگ معمولی توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (62,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
10000000/1000 فعال
202 افزایش سرچ آهنگ پریمیوم توضیحات 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (72,500  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,000  تومان )
10000000/1000 فعال
🎵 TikTok
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
248 بازدید ویدئو تیک تاک | فوق ارزان🤑 توضیحات 250  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (220  تومان )
نمایندگی نقره ای: (230  تومان )
نمایندگی برنزی: (240  تومان )
10000000/100 فعال
245 ⚡️ بازدید ویدیو تیک تاک | سریع توضیحات 550  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (520  تومان )
نمایندگی نقره ای: (530  تومان )
نمایندگی برنزی: (540  تومان )
10000000/100 فعال
346 💥 بازدید ویدیو تیک تاک | باکیفیت توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
100000000/100 فعال
347 🎯 لایک تیک تاک | باکیفیت توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,900  تومان )
5000/25 فعال
348 🎯فالوور خارجی تیک تاک | بدون ریزش توضیحات 35,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (34,500  تومان )
نمایندگی نقره ای: (34,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (34,900  تومان )
100000/10 فعال
246 💎 شیر پست تیک تاک | باکیفیت توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (162,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (163,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (164,000  تومان )
50000/10 فعال
ساندکلود SoundCloud
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
312 پلی موزیک ساندکلود [10M] [اختصاصی] توضیحات 15,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (12,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (14,000  تومان )
100000000/100 فعال
313 پلی موزیک ساندکلود [10M] [آمریکا] [اختصاصی] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (17,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (18,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,000  تومان )
100000000/1000 فعال
314 فالوور ساندکلود [50K] [اختصاصی] ⚡️💧⭐ توضیحات 50,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (47,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (48,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (49,000  تومان )
10000/100 فعال
315 Repost موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 55,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (52,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (53,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (54,000  تومان )
10000/100 فعال
316 لایک موزیک ساندکلود [50K] [اختصاصی]⚡️💧⭐ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
10000/100 فعال
317 فالوور ساندکلود [1M] [اختصاصی] توضیحات 99,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (96,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (97,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (98,000  تومان )
1000000/20 فعال
318 کامنت ساندکلود توضیحات 400,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (394,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (396,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (398,000  تومان )
1000000/20 فعال
یوسی بازی پابجی 💰 Pubg
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
351 14 یوسی پابجی توضیحات 14,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (13,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (13,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (13,800  تومان )
1000/1000 فعال
352 بسته 63 یوسی توضیحات 36,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (35,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (35,800  تومان )
1000/1000 فعال
353 بسته 120 یوسی توضیحات 70,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (69,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (69,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (69,800  تومان )
1000/1000 فعال
354 بسته 198 یوسی توضیحات 98,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (97,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (97,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (97,800  تومان )
1000/1000 فعال
355 بسته 340 یوسی توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (159,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (159,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (159,800  تومان )
1000/1000 فعال
356 بسته 690 یوسی توضیحات 310,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (309,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (309,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (309,800  تومان )
1000/1000 فعال
357 بسته 1080 یوسی توضیحات 471,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (470,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (470,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (470,800  تومان )
1000/1000 فعال
سی پی کالاف دیوتی 💰 Call-of-Duty
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
332 80 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (30,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,000  تومان )
1000/1000 فعال
334 160 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (57,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (58,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (59,000  تومان )
1000/1000 فعال
335 240 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 86,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (83,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (84,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (85,000  تومان )
1000/1000 فعال
336 320 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 112,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (109,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (110,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (111,000  تومان )
1000/1000 فعال
337 420 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 138,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (134,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (136,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (137,000  تومان )
1000/1000 فعال
338 500 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 160,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (157,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (158,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (159,000  تومان )
1000/1000 فعال
339 580 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 191,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (187,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (189,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (190,000  تومان )
1000/1000 فعال
340 880 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 270,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (267,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (268,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (269,000  تومان )
1000/1000 فعال
341 960 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 295,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (292,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (293,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (294,000  تومان )
1000/1000 فعال
342 1040 سی پی کالاف دیوتی توضیحات 322,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (319,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (320,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (321,000  تومان )
1000/1000 فعال
⭕ خدمات ایتا ، روبیکا ، بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
343 130 عدد ممبر واقعی روبیکا | پاپ آپ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
344 130 عدد ممبر واقعی ایتا | پاپ آپ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
345 130 عدد ممبر واقعی بله | پاپ آپ توضیحات 65,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (62,000  تومان )
نمایندگی نقره ای: (63,000  تومان )
نمایندگی برنزی: (64,000  تومان )
1000/1000 فعال
توییتر 🔷 tweet
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
358 ⚡️ بازدید ویدیو توئیتر | ارزان توضیحات 1,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (800  تومان )
نمایندگی برنزی: (900  تومان )
100000/20 فعال
359 ⭐️ ایمپرشین توئیتر | باکیفیت توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
1000000/1000 فعال
360 💥 کلیک پروفایل توئیتر | پرسرعت توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
1000000/1000 فعال
361 🎯 کلیک هشتگ توئیتر | پرسرعت توضیحات 6,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,400  تومان )
100000000/100 فعال
363 ♦ لایک پست توئیتر | پرسرعت توضیحات 68,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (67,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (67,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (67,800  تومان )
10000/20 فعال
364 🔹 فالوور توئیتر | ارزان توضیحات 150,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (148,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (149,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (149,800  تومان )
10000/10 فعال
366 💯 شیر پست توئیتر | باکیفیت توضیحات 178,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (177,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (177,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (177,800  تومان )
10000/100 فعال
367 🚀 بازدید لایو توئیتر | 15دقیقه توضیحات 350,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (349,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (349,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (349,800  تومان )
1000/100 فعال
368 💎 فالوور توئیتر | باکیفیت توضیحات 380,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (379,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (379,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (379,800  تومان )
5000/100 فعال
فیسبوک 🔵 Facebook
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
370 🔸 بازدید ویدیو فیسبوک | سرعتی توضیحات 8,500  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (8,200  تومان )
نمایندگی نقره ای: (8,300  تومان )
نمایندگی برنزی: (8,400  تومان )
1000000/5000 فعال
371 ⭐️ لایک پست استاتوس | ارزان توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,800  تومان )
100000/100 فعال
372 ویو استوری فیسبوک | باکیفیت توضیحات 30,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (29,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (29,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (29,900  تومان )
50000/100 فعال
374 👤 فالوور پیج فیسبوک | ارزان توضیحات 60,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (59,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (59,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (59,900  تومان )
500000/500 فعال
376 ممبر گروه فیسبوک | خوب توضیحات 165,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (164,700  تومان )
نمایندگی نقره ای: (164,800  تومان )
نمایندگی برنزی: (164,900  تومان )
100000/50 فعال
یوتیوب 🔴 Youtube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
384 بازدید پست یوتیوب [ ارزانترین ] توضیحات 20,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (19,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (19,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (19,800  تومان )
80000/2000 فعال
385 لایک پست یوتیوب [ سریع ] توضیحات 28,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (27,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (27,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (27,800  تومان )
100000/100 فعال
386 بازدید پست یوتیوب [ سریع ] توضیحات 32,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (31,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (31,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (31,800  تومان )
1000000/1000 فعال
387 لایک پست یوتیوب [ باکیفیت ] توضیحات 45,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (44,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (44,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (44,800  تومان )
95000/25 فعال
388 سابسکرایب کانال یوتیوب [ ریزش دار ] توضیحات 47,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (46,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (46,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (46,800  تومان )
10000/100 فعال
389 بازدید پست یوتیوب [ گارانتی ابدی ] توضیحات 75,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (74,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (74,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (74,800  تومان )
9000000/100 فعال
390 سابسکرایب یوتیوب [ 15 روز جبران ریزش ] توضیحات 310,000  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (309,400  تومان )
نمایندگی نقره ای: (309,600  تومان )
نمایندگی برنزی: (309,800  تومان )
3000/100 فعال
درحال تست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
268 F 1 - 6,500  تومان 10000000/100 فعال